Planerat underhåll

Nedan visas aktuella planerade underhållsarbeten.

2022-06-13

Certifikatet för genericmobile.se kommer att bytas då giltighetstiden för nuvarande certifikat förfaller. Bytet berör e-posttjänsterna SMS e-post, FAX e-post och Minicall e-post, SMS Webb samt SMS Gateway REST-API och genomförs den 20 juni med start klockan 08:15. I normalfallet behöver du som kund inte göra någonting, certifikatet uppdateras automatiskt. Om du har frågor eller vill ha certifikatet skickat till dig så du välkommen att höra av dig till oss på kund@genericmobile.se.