Planerat underhåll

Nedan visas aktuella planerade underhållsarbeten.

 

Certifikatet *.genericmobile.se kommer att bytas då giltighetstiden för nuvarande certifikat förfaller den 16:e maj. Bytet berör tjänster som kopplar till domänen genericmobile.se så som api.genericmobile.se och smswebb.genericmobile.se. Bytet genomförs den 2:a maj med start klockan 10:00. I normalfallet behöver du som kund inte göra någonting, certifikatet uppdateras automatiskt. Om du har frågor eller vill ha certifikatet skickat till dig så du välkommen att höra av dig till oss på kund@genericmobile.se.

The *.genericmobile.se certificate will be replaced as the validity period for the current certificate expires on May 16. The change affects services that connect to the domain genericmobile.se such as api.genericmobile.se and smswebb.genericmobile.se. The exchange takes place on May 2, starting at 10:00 a.m. Normally, you as a customer do not need to do anything, the certificate is updated automatically. If you have questions or want the certificate sent to you, please contact us at kund@genericmobile.se.