Planerat underhåll

534

Planerad starttid: 2021-02-02 08:15 Beräknad klartid: 2021-02-02 09:00 Ärendet avslutat: - Senaste uppdatering: 2021-01-29 09:24

Beskrivning:

Certifikatet api.genericmobile.se kommer att bytas då giltighetstiden för nuvarande certifikat förfaller den 9:e februari. Bytet berör tjänsten SMS Gateway REST-API och genomförs den 2:a februari med start klockan 08:15. I normalfallet behöver du som kund inte göra någonting, certifikatet uppdateras automatiskt. Om du har frågor eller vill ha certifikatet skickat till dig så du välkommen att höra av dig till oss på kund@genericmobile.se.


The api.genericmobile.se certificate is going to be replaced because the validity period for the current certificate expires on the 9th of February. The change affects the SMS Gateway REST API service, and the change will be implemented on the 2nd of February, starting at 08:15. Normally you as a customer do not need to do anything, the certificate is updated automatically. If you have questions or want the certificate sent to you, you are welcome to contact us at kund@genericmobile.se.

Rikstäckande.

Berörda tjänster:

  • SMS Gateway/API