Driftstörningar

132

Störningen inträffade: 2020-03-20 08:30 Beräknad klartid: 2020-03-20 12:00 Ärendet avslutat: 2020-03-20 09:49 Senaste uppdatering: 2020-03-20 09:49

Beskrivning:

---Uppdatering: Felet är avhjälp och tjänsterna är åter i normal drift---- Just nu är det problem med att nå våra tjänster över Internet. Felavhjälpning pågår.


---Update: The error is rectified and the services are back in normal operation---Right now there are problems with accessing our services over the Internet. Troubleshooting is ongoing.

Rikstäckande.

Berörda tjänster:

  • Fax E-post
  • SMS Gateway/API
  • Minicall E-post
  • SMS E-post
  • SMS Webb
  • Minicall
  • Minicall Multisök
  • Larm Modempool
  • Uppringt Internet