Driftstörningar

135

Störningen inträffade: 2020-05-15 16:10 Beräknad klartid: 2020-05-15 20:00 Ärendet avslutat: 2020-05-15 19:26 Senaste uppdatering: 2020-05-15 19:32

Beskrivning:

Minicall är tyvärr drabbat av en störning för tillfället. Felavhjälpning pågår.
Uppdatering: Felavhjälpning fortsätter och funktionalitet är delvis återställd
Uppdatering: Felet är nu avhjälpt och vi är åter i normal drift.

---

Unfortunately, Minicall is currently suffering from a malfunction. Troubleshooting is ongoing.
Update: Troubleshooting continues and service is partially restoring
Update: The error has been resolved and normal operation is resumed.

Rikstäckande.

Berörda tjänster:

  • Minicall
  • Minicall E-post

134

Störningen inträffade: 2020-05-15 15:53 Beräknad klartid: 2020-05-15 16:00 Ärendet avslutat: 2020-05-15 15:54 Senaste uppdatering: 2020-05-15 15:54

Beskrivning:

Test av driftinformationsverktyg.

Rikstäckande.

Berörda tjänster:

  • Testtjänst

133

Störningen inträffade: 2020-05-03 06:22 Beräknad klartid: 2020-05-03 12:00 Ärendet avslutat: 2020-05-03 09:47 Senaste uppdatering: 2020-05-03 10:27

Beskrivning:

Driftstörning för Minicall, trafik skickad mellan 06:15 och 08:15 har tyvärr gått förlorad.
Trafik skickad mellan 08:15 och 09:48 har blivit fördröjd eller i vissa fall gått förlorad.


Messages send between 06:15 and 08:15 are lost.
Messages between 08:15 and 09:48 have mostly been delayed but some may also have been lost.

Rikstäckande.

Berörda tjänster:

  • Minicall E-post
  • Minicall
  • Minicall Multisök